27. lip 2016.

Zakazana 28. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

Kolegij Općinskog vijeća Čelić je utvrdio slijedeći dnevni red za 28. redovnu sjednicu koja će se održati u ponedeljak, 04. jula 2016.godine sa početkom u 09,00 sati a amfiteatru općine:
1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni budžeta općine Čelić za 2016.godinu;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju javnog interesa za kupovinu pokretnih 
    stvari "Fruteksa" d.o.o. u stečaju Čelić;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za kupovinu-pribavljanje pokretnih
    stvari;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja o poduzetim radnjama i rezultatima
    Javnog poziva za iskazivanje interesa za investiciono ulaganje u Fabrici za preradu voća i 
    povrća u Čeliću;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju prostora za mirna okupljanja;
6. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Upravnog odbora JZU 
    Dom zdravlja Čelić;
7. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju privremenog člana Upravnog odbora JZU
    Dom zdravlja Čelić ispred osnivača općine Čelić;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog oglasa za popunjavanje upražnjene 
    pozicije člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Čelić - predstavnik osnivača;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju 
    elektoronergetskog objekta transformatorska stanica KSF6 10 (20)/0,4kV "Čelić Luka".  

3. lip 2016.

Nova web stranica općine Čelić

Sve informacije vezane za općinu Čelić možete pogledati na stranici    www.opcinacelic.com


Ramazan Šerif Mubarek Olsun

U povodu nastupajućeg mubarek mjeseca Ramazana, općinski načelnik Sead Muminović, u ime općinskih organa i svoje ime, upućuje najiskrenije čestitke vjernicima Islamske vjeroispovjesti, sa željom da ove mubarek dane mjeseca Ramazana provedu u ibadetu, dobrom zdravlju i raspoloženju.
Nada se da će ovaj, za sve vjernike Islamske vjeroispovjesti poseban mjesec, doprinjeti međusobnom poštovanju i razumjevanju te sve nas potaknuti da činimo dobro i pomažemo drugim, djeleći radost Ramazana kako sa svojim najbližima tako i sa našim komšijama.
Ramazan Šerif Mubarek Olsun

23. svi 2016.

Radovi na Projektu dodatnog obezbjeđenja pitke vode za potrebe MZ Koraj

U sklopu projekta ¨Dodatno obezbjeđenje količina pitke vode na području MZ Koraj¨, nakon završenih vodoistražnih radnji, počela je prva faza projekta, odnosno rekonstrukcija bunara na lokalitetu ¨MARIĆI¨ (stari vodozahvat).  Rekonstrukcija bunara po projektu podrazumjeva iskop do 10 metara dubine i postavljanje dva drena u dužini od 50 metara te izmjena postojeće automatike i potisnih pumpi.  Izvođač radova d.o.o ¨PAPILON¨ je nakon provedene procedure Javnih nabavki, potpisao Ugovor i počeo sa izvođenjem građevinskih radova.  Prvi rezultati na iskopu ukazuju da postoje dovoljne količine vode koje će moći podmiriti potreba stanovništva u MZ Koraj. Finansijska sredstva za ovaj projekat su obezbjeđena od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Federalnog Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica i Općine Čelić. Prema izjavama čelinih ljudi u Općini Čelić, ovo je prva faza projekta povećanja kapaciteta pitke vode, druga faza bi podrazumjevala izmjenu starog cjevovoda, čime bi se smanjili gubici na mreži.
Značaj ovog projekta ogleda su sledećem:
        1.  Izgradnjom i rekonstrukcijom  bunara povećan je kapacitet vode do 500 m3  
        na dnevnom nivou.
      2.  Postavljen je novi sloj filtera čime se omogućava bolja filtracija vode a samim 
        time i kvalitet vode. 
         3.  Dobiva se realna mogućnost snabdijevanja stanovništva sa vodom u kritičnim mjesecima.
      4.  Pruža se mogućnost za razvoj lokalne zajednice u svim segmentima .
      Završetak ove prve faze, odnosno rekonstrukcije bunara očekuje se ubrzo a prema izjavama izvođača radova vodovod će biti spreman za puštanje u rad u prvoj polovini mjeseca juna ove godine.

20. svi 2016.

Javni poziv za iskazivanje interesa za investiciono ulaganje i pokretanje proizvodnje u Fabrici za preradu voća i povrća u Čeliću

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ČELIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01 – 49 – 146/09
Datum: 20.05.2016.godine

       Na osnovu odluke Općinskog vijeća Čelić broj: 01 – 49 – 146/09 donesene na vanrednoj sjednici održanoj 20.05.2016.godine načelnik Općine raspisuje:

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za investiciono ulaganje i pokretanje proizvodnje u Fabrici za preradu voća i povrća u Čeliću

I
Predmet javnog poziva je pronalaženje investitora za investiciono ulaganje i pokretanje proizvodnje u Fabrici za preradu voća i povrća u Čeliću.
II
Pozivaju se fizička i pravna lica iz zemlje i inostranstva na iskazivanje interesa za investiciono ulaganje i pokretanje proizvodnje u Fabrici za preradu voća i povrća u Čeliću.
III
Predmet javnog poziva je investiciono ulaganje i pokretanje proizvodnje u Fabrici za preradu voća i povrća u Čeliću, pokretnine i nekretnine navedene u Presudi Kantonalnog suda u Tuzli broj:03 0 Ps 005016 10 Pž od 20.01.2012.godine.
Fabrika se nalazi pored regionalnog puta  R 458 Čelić - Koraj u užem centru naselja Čelić na parcelama:


1.      CRPNA STANICA voćnjak 2.klase  k.č. 932 – plan 915 u površini od 1615 m2
2.      SIBOVAČA njiva 2.klase k.č. 933/2 – plan 915 u površini od 6409 m2, njiva 3 klase u površini od 12559 m2
3.      SIBOVAČA voćnjak 1.klase k.č 934 – plan 915 u površini od 6409 m2
4.      KRUG FABRIKE zemljište uz privrednu zgradu k.č. 936-plan 914 u površini 27278 m2 sa objektima:
-         poslovna zgrada u privredi u površini od 20 m2
-         poslovna zgrada u privredi u površini od 440 m2
-         poslovna zgrada u privredi u površini od 3228 m2
-         poslovna zgrada u privredi površine od 7949 m2.

Krug fabrike je obezbijeđen komunalnom infrastrukturom  ( pristupni put, vodovod i kanalizacija), telefonskom mrežom i priključkom na električnu mrežu vršne snage 1,2 MW, a prostornim planom Tuzlanskog Kantona je registovan u kategoriju privrednog kompleksa.
IV
Pregled imovine i dodatne informacije o predmetu javnog poziva se mogu obaviti i  dobiti svakim radnim danom u vremenu od 08h do 15h u Službi za privredu, promet i razvoj Općine Čelić, kontakt osoba Salkić Arif, Pomoćnik općinskog načelnika, telefon: 035/ 668 – 650, mob: 061/ 656 – 761, e- mail: opcelic@gmail.com.

V
Pismo namjere treba da sadrži: osnovne podatke zainteresovanog lica, okvirni plan namjere djelatnosti, ulaganja, zapošljavanja radnika i druge elemente koji su bitni za iskazani interes.
Pismo namjere je potrebno dostaviti u štampanoj i elektronskoj formi.

VI
Rok za dostavljanje pisma namjere je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog poziva na web stranici Općine Čelić www.opcinacelic.com i u Dnevnom listu „ Faktor“.
Pismo namjere se dostavlja u zatvorenim neprovidnim kovertama sa naznakom:
„ Javni poziv za iskazivanje interesa za investiciono ulaganje i pokretanje proizvodnje u Fabrici voća i povrća u Čeliću“, na pisarnicu Općine Čelić.
Adresa: Alije Izetbegovića 60 – 2, 75246 Čelić.

Nakon isteka roka za dostavu pisma namjere podnosioci će biti pozvani na razgovor. Predsjedavajući                                                           Općinski načelnik

____________                                                           _______________
   Alija Halilović                                                              Sead Muminović19. svi 2016.

Zakazana 12. vanredna sjednica Općinskog vijeća Čelić

12. vanredna sjednica Općinskog vijeća Čelić održat će se u petak, 20. maja 2016.godine sa početkom u 09,00 sati u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću sa slijedećim dnevnim redom:
1. Razmatranje informacije o ponudi za zaključenje Sporazuma između općine Čelić
    sa jedne strane i "Fructala" d.o.o. D.S.U. d.o.o. "Klijenti" sa druge strane;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvatanju ponude za zaključenje Sporazuma
    između općine Čelić sa jedne strane i "Fructala" d.o.o. i D.S.U. d.o.o. "Klijenti sa
    druge strane;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o upućivanju javnog poziva za iskazivanje interesa
    za investiciono ulaganje i pokretanje proizvodnje u Fabrici za preradu voća i povrća
    u Čeliću;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za
    obezbjeđenje sredstava u iznosu od 3.000.000,00 KM (Sl.trimilionakonvertibilnih-
    maraka) u skladu sa Odlukom o prihvatanju ponude za zaključenje Sporazuma
    između općine Čelić s jedne strane i "Fructala" d..o.o. "Klijent" sa druge strane;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za
    potpisivanje Sporazuma između općine Čelić s jedne strane i "Fructala" d..o.o.
    "Klijent" sa druge strane;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za
    potpisivanje pozajmice za realizaciju Sporazuma između općine Čelić s jedne
    strane i "Fructala" d..o.o. "Klijent"  sa druge strane;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za
    prenos sredstava za realizaciju Sporazuma između općine Čelić s jedne strane
    i "Fructala" d..o.o. "Klijent"  sa druge strane.

20. tra 2016.

Konkurs za dodjelu stipendija

Na osnovu  člana 41. Statuta Općine Čelić („Službeni glasnik Općine Čelić“, broj: 4/03), člana 6. i 7.  Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija broj: 01-14-547/16 od 25.03.2016.godine, Načelnik općine Čelić raspisuje:

KONKURS
za dodjelu stipendija redovnim studentima sa prostora općine Čelić
u akademskoj 2015/2016. godini